Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.plavecke-pomucky.cz, dále upravují obchodní vztah mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím (zákazníkem). Vztahy, které neupravují obchodní podmínky provozovatele se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího , je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Provozovatel: ARONET s.r.o.
Steinerova 56, Beroun 26601

IČ: 26446031 , DIČ: CZ26446031
 

2. Objednávka a storno objednávky


Objednání zboží se provádí prostřednictvím objednávkového formuláře - nákupního košíku. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná a zrušení objednávky je možné po telefonické konzultaci s prodávajícím nebo storno emailem.
 

3. Cena zboží


Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou ceny včetně DPH 21%.
 

4. Platební podmínky


Kupující má možnost si vybrat z následujících způsobů platby:

1. Dobírka - zboží je placeno při doručení Českou poštou nebo PPL
2. Převodem - (platba předem) na základě objednávky bude zaslána elektronickou poštou výzva k platbě. Po zaúčtování transakce na našem bankovním účtu bude zboží zasláno vybraným způsobem.
Číslo našeho účtu: 511031001 / 5500.
3. V hotovosti - pouze v případě osobního odběru zboží na adrese provozovny. 

U objednávek, kde není zboží skladem a cena objednávky přesahuje 1000,- Kč je možná jen platba předem - převodem na účet.
 

5. Dodací podmínky


Pro dodání Vámi objednaného zboží lze zvolit následující možnosti:

Osobní odběr - zboží si můžete vyzvednout po potvrzení objednávky na vybraných pobočkách Uloženka.cz a výdejních místech DPD PickUP.

Zboží lze také osobně vyzvednout ZDARMA na adrese Steinerova 56, Beroun. Při osobním odběru je možná pouze hotovostní platba. Platební karty nepřijímáme. Pro domluvení termínu vyzvednutí zboží Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo SMS.

Dodací lhůta
Vaše objednávky jsou obvykle vyřizovány do 2 pracovních dnů. Jestliže není prodávající schopen objednávku vyřídit v stanoveném termínu, informuje o tomto telefonicky nebo emailem zákazníka.

Více informací na stránce Způsoby dopravy
 

6. Odstoupení od smlouvy


Vámi odeslaná objednávka (kupní smlouva) se považuje za závaznou. Zákazník má přesto podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, kde uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Zboží musí zákazník vrátit nepoškozené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). 
Jestliže je zboží již nějakým způsobem spotřebováno nebo zničeno, poskytne kupující peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Jestliže je vrácené zboží částečně (nikoliv úplně) poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. V tomto případě vrátí prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Prodávající si může navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (poštovné).
 

7. Záruční podmínky


Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na veškeré zboží záruka 24 měsíců.  Zboží, které obsahuje záruční list, ale i drobné zboží, které záruční list neobsahuje, je nutné reklamovat zasláním na naši adresu místa prodejny s přiloženou kopií faktury- paragonu.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Reklamační řád tohoto elektronického obchodu vychází z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.  Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží stále v záruční době.

Záruku však nelze uznat např. v těchto případech:

1. zboží je reklamováno po vypršení záruční doby
2. došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
3. zboží určené k reklamaci není dodáno s orginálními doklady (doklad o koupi a záruční list)
4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem
5. zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
6. zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k použití
7. nelze reklamovat také běžné opotřebení zboží
8. zboží bylo poškozeno živly (oheň, blesk, el. výboj, vody, apod.)
 

8. Ochrana osobních údajů

 
Provozovatel internetového obchodu www.plavecke-pomucky.cz nakládá s osobními údaji zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa). Osobní údaje zákazníka slouží pouze pro interní potřeby provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazník má přístup ke svým osobním údajům a má právo tyto údaje opravovat. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zákazníka neposkytne žádné třetí osobě, s výjimkou dopravce (uvedení jména, adresy, příp. telefonu zákazníka). Zákazník může písemně nebo telefonicky vyjádřit svůj nesouhlas s evidencí jeho osobních údajů.