1. Všeobecná ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.plavecke-pomucky.cz, dále upravují obchodní vztah mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím (zákazníkem). Vztahy, které neupravují obchodní podmínky provozovatele se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího , je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Provozovatel: Ploutvička s.r.o.
Steinerova 56, Beroun 26601

IČ: 06646263 , DIČ: CZ06646263

Bankovní spojení:

Fio banka
Číslo účtu: 2001579869 / 2010
IBAN:CZ4820100000002001579869

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

2. Objednávka a storno objednávky


Objednání zboží se provádí prostřednictvím objednávkového formuláře - nákupního košíku. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná a zrušení objednávky je možné po telefonické konzultaci s prodávajícím nebo storno emailem.
 

3. Cena zboží


Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou ceny včetně DPH 21%.
 

4. Platební podmínky


Kupující má možnost si vybrat z následujících způsobů platby:

1. Dobírka - zboží je placeno při doručení přepravní službou nebo úhradou na výdejním místě
2. Převodem - (platba předem) na základě objednávky bude zaslána elektronickou poštou výzva k platbě. Po zaúčtování transakce na našem bankovním účtu bude zboží zasláno vybraným způsobem.
3. V hotovosti - pouze v případě osobního odběru zboží na adrese provozovny. 

U objednávek, kde není zboží skladem a cena objednávky přesahuje 1000,- Kč je možná jen platba předem - převodem na účet.
 

5. Dodací podmínky


Pro dodání Vámi objednaného zboží lze zvolit následující možnosti:

Osobní odběr - zboží si můžete vyzvednout po potvrzení objednávky na vybraných pobočkách a výdejním místech Zásilkovna.

Zboží lze také osobně vyzvednout ZDARMA na adrese Steinerova 56, Beroun. Při osobním odběru je možná pouze hotovostní platba. Platební karty nepřijímáme. Pro domluvení termínu vyzvednutí zboží Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo SMS.
 

Dodací lhůta
Vaše objednávky jsou obvykle vyřizovány do 2 pracovních dnů. Jestliže není prodávající schopen objednávku vyřídit v stanoveném termínu, informuje o tomto telefonicky nebo emailem zákazníka.

Více informací na stránce Způsoby dopravy
 

6. Odstoupení od smlouvy


Vámi odeslaná objednávka (kupní smlouva) se považuje za závaznou. Zákazník má přesto podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, kde uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Zboží musí zákazník vrátit nepoškozené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). 
Jestliže je zboží již nějakým způsobem spotřebováno nebo zničeno, poskytne kupující peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Jestliže je vrácené zboží částečně (nikoliv úplně) poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. V tomto případě vrátí prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Prodávající si může navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (poštovné).
 

7. Záruční podmínky


Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na veškeré zboží záruka 24 měsíců.  Zboží, které obsahuje záruční list, ale i drobné zboží, které záruční list neobsahuje, je nutné reklamovat zasláním na naši adresu místa prodejny s přiloženou kopií faktury- paragonu.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Reklamační řád tohoto elektronického obchodu vychází z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.  Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží stále v záruční době.

Záruku však nelze uznat např. v těchto případech:

1. zboží je reklamováno po vypršení záruční doby
2. došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
3. zboží určené k reklamaci není dodáno s orginálními doklady (doklad o koupi a záruční list)
4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem
5. zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
6. zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k použití
7. nelze reklamovat také běžné opotřebení zboží
8. zboží bylo poškozeno živly (oheň, blesk, el. výboj, vody, apod.)

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@plavecke-pomucky.cz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.7.      Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.


 

9. Ochrana osobních údajů

 

Nákup zboží v internetovém obchodě na www.plavecke-pomucky.cz je možný pouze po sdělení osobních údajů.

9.1.    Společnost Ploutvička s.r.o., se sídlem Steinerova 56, Beroun 26601, IČ: 06646263 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

-    jméno, příjmení
-    e-mailovou adresu
-    telefonní číslo
-    adresu/sídlo

9.2    Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

9.3        Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

9.4      Zpracování osobních údajů je prováděno společností Ploutvička s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a)    Poskytovatelem služby – serverhosting,  společnost  Trilogic spol. s r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, Česká republika

b)    Poskytovatelem služby Zásilkovna.cz, provozované společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9

c)    Poskytovatelem přepravní služby GLS, provozované společností General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 58601 Jihlava

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

9.5         Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové         
adrese: info@plavecke-pomucky.cz.

9.6        Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Plavecke-pomucky.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
-    měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;    Základní funkčnosti webových stránek.
 
-    Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

-    Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

-    Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

-    Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  
-    Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

    Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

9.7  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

•    zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
•    vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
•    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
•    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
•    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
•    na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
•    požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
•    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
•    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.